Innowacyjne zakłady w Polsce

Produkowanie nowoczesnych urządzeń do oczyszczania ścieków to główne czynności, które stawia sobie za cel przedsiębiorstwo Montech. Pomimo tego skupia na produkcji się także innych towarów wysokiej klasy, służących do ochrony środowiska naturalnego. Urządzenia, w jakie da się nabyć w Montech, to maszyny rozdzielające zanieczyszczenia w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to unowocześniona technika służąca do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średnich komunalnych oczyszczalni, ze stacji uzdatniania wody , a także z zakładów przemysłu, takich jak rzeźnie albo zakłady papiernicze. Ten rodzaj urządzenia w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w czterech rodzajach. Urządzenie wyposażone jest np. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została całaze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo jest zdatna przy odwadnianiu niebezpiecznych osadów, bo odfiltrowuje zanieczyszczone elementy stałe od cieczy. Ich największe zastosowanie jest zauważalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd. Firma Montech jest w stanie zapewnić efektywność funkcjonowania maszyny: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ze względu na to, że osady ze ścieków są sporym problemem dla działalności oczyszczalni ścieków, żeby je unieszkodliwić, stosuje się specjalistyczną technologię, którą okazuje się higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu osadów z wapnem palonym lub odrębnymi elementami o charakterze higienizującym. Montech oferuje sprzęty takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Składają się one z: zbiornika komponentu higienizującego, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, a przez to jest ona w stanie zwiększyć zakres swojej działalności. Podejmuje się także budowy, rozbudowy, przebudowywania oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miastach lub gminach. Oferta jest szeroka, dlatego dobrze jest uwzględnić doświadczenie w branży, jakie oferuje przedsiębiorstwo Montech.
Opis na:: http://montech.pl